Car-Booker.eu

Profesionálne B2C riešenie pre požičovne automobilov
s kompletnou správou vozidiel, objednávok a zákazníkov.

DEMO WEB

Prečo CarBooker

CarBooker vznikol ako variant eShopu určený pre špecifický produkt - prenájmy vozidiel.
Rieši špecifické požiadavky, ktoré bežné eShopy nepokrývajú, napr. výpočet cien podľa dĺžky prenájmu, doplnky ku vozidlu, kontrola obsadenosti pre požadovaný dátum, prehľad nadchádzajúcich prenájmov, či generácia faktúry a zmluvy o prenájme.

Frontend

Frontendová časť aplikácie je verejne dostupná na internete a poskytuje nasledovné funkcie:

Vyhľadanie vozidla
Užívateľ môže vyhľadať auto podľa bežných kritérií - časovej dostupnosti, ceny prenájmu, výšky zľavy, technických parametrov, pobočky, či kategórie. Viac ..
Detailný popis vozidla
Detailný popis môže obsahovať jednak voľný text a jednak technické parametre. Texty môžu byť lokalizované do neobmedzeného počtu jazykov. Samozrejmosťou je aj zobrazenie súvisiacich dokumentov - napr. Všeobecných podmienok prenájmu vozidiel, ktoré si môže administrátor upraviť podľa svojej potreby. Viac ..
Odoslanie objednávky
Odoslanie objednávky vyzerá jednoducho, avšak na pozadí obsahuje množstvo podporných funkcií - napr. vyhľadanie firmy v registri subjektov, okamžitý prepočet ceny prenájmu pri zmene parametrov objednávky, možnosť odoslať objednávku ako žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky apod. Viac ..
Spoločné funkcie pre frontend CMS stránky
Samozrejmosťou je generácia SEO optimizovaných liniek na vozidlá pre dosiahnutie optimálneho rankingu vo vyhľadávačoch, responsívny dizajn vhodný aj pre mobilné zariadenia a podpora pre lokalizáciu do akéhokoľvek jazyka. Z ďalších funkcií sú to napr. možnosť nakonfigurovať si rozloženie prvkov na stránke (obsahových blokov), viaceré farebné varianty, príjem platieb a parametrizácia vyhľadávania cez externé linky. Viac ..

Obr. 1 - Vyhľadanie vozidla a zadanie objednávky (kliknite pre zväčšenie)

Backend - Administrácia

Backend aplikácie umožňuje spracovanie prijatých objednávok a je dostupný len autorizovaným užívateľom. Umožňuje:

Spracovanie objednávok
Administrátor môže spracovať prijatú objednávku tak, že ju preverí, vyjasní nejasnosti so zákazníkom, potvrdí, odošle cenovú ponuku alebo zmení parametre objednávky. Podľa konkrétnej situácie potom nastaví status objednávky, môže odoslať SMS správu, priradiť platbu, prípadne objednávku stornovať. Viac ..
Nastavenie cien za prenájom a DPH
Ceny za prenájom môžu byť definované podľa dĺžky prenájmu, alebo ako fixná suma. Pre doplnky sa určujú ceny samostatne, pričom pre každý možno nastaviť odlišnú sadzbu DPH. Viac ..
Správa vozidiel, kategórií a príslušenstva
Ku vozidlám ako aj kategóriám možno vytvoriť popisné lokalizované texty, nahrať obrázky do fotogalérie, nastaviť zľavu (VIP zákazník, sezónna zľava), hromadne publikovať skupinu vozidiel, alebo nastaviť technické parametre vozidla. Príslušenstvo umožňuje ponúknuť klientom popri prenájme vozidla ďalšie súvisiace služby, napr. detskú sedačku, GPS, chladničku, strešný box, ale taktiež aj služby - napr. transfer na letisko. Viac ..
Prehľad výkonnosti portálu
V administrátorskom hlavnom menu získa administrátor rýchly prehľad o stave portálu - od posledných prijatých objednávok, cez nadchádzajúce nájmy, počty návštevnosti až po stav zdravia a stability portálu. Viac ..

Obr. 2 - Administrácia - úprava objednávky a prehľad výkonnosti portálu (kliknite pre zväčšenie)

Moduly

Moduly predstavujú možnosť významne rozšíriť funkcionality aplikácie CarBooker. Patria ku nim predovšetkým platobné moduly Paypal, Truspay, GoPay, ale aj modul pre generáciu faktúr, zmlúv o prenájme, CMS, alebo SMS notifikácie. Moduly vyvíjame priebežne, alebo na základe klientskej požiadavky.

Synet.sk

Profesionálna tvorba webových aplikácií a riešení na mieru. Konzultačné služby.

Demo

Kontakt


https://synet.sk