SYNET SURVEY

- riešenie na mieru pre online prieskumy a dotazníky -

Riešenie na mieru

Synet Survey ponúka riešenie na mieru. Od alternatívnych riešení sa odlišuje flexibilitou a individuálnym prístupom podľa zadaných požiadaviek. Žiadne skryté obmedzenia alebo náklady.

Umiestnenie na stránkach partnerov

Zber údajov možno uskutočniť jednoduchým vložením kódu na Vašej alebo partnerskej webstránke (affiliates).

Priebežný a záverečný reporting

Podľa požiadavky možno využiť tak automatizovaný priebežný reporting, alebo individuálne spracovanie a vyhodnotenie prieskumu po ukončení zbernej fázy.


Priebeh prieskumu

S klientom vyjasníme kľúčové požiadavky na prieskum a konfrontujeme ich s technicky a cenovo najprijateľnejším riešením.

 • I.

  Cieľ

  Cieľ prieskumu

  Definícia cieľov

  Táto fáza rozhoduje o spôsobe zberu údajov. Rozhoduje cieľová skupina, sociálno - preferenčné atribúty a časové obdobie zberu údajov.

  Napríklad prieskum nákupných preferencií je vhodné riešiť priamo na webe eshopu - výsledky budú mať väčšiu vypovedaciu schopnosť než zber uskutočnený napríklad na sociálnej sieti.

 • II.

  Portfólio

  Portfólio otázok

  Portfólio otázok

  Vyjasnenie typov jednotlivých otázok a ponúknutých odpovedí je kľúčovým momentom, ktorý môže zaujať alebo odstrašiť respondenta.

  Otázky musia byť jasné, stručné a ponúknuté odpovede jednoznačné a nenavádzajúce. Odporúča sa konfrontovať kľúčové otázky podpornými, aby sa vyhodnotil faktor náhodnej odpovede.

 • III.

  implementácia

  Technická implementácia a testovanie

  Programmer

  Hoci táto fáza môže byť časovo náročná, nie je až taká rozhodujúca pre úspech prieskumu. Väčšinou využíva osvedčené technické riešenia.

  Pri využití štandardných UX prvkov je možné pripraviť prieskum v priebehu niekoľkých hodín až dní.

 • IV.

  Zber

  Zber údajov

  Zber údajov

  V závislosti od cieľového segmentu a požiadaviek klienta môže trvať niekoľko dní až týždňov.

  Údaje sa centrálne zhromažďujú, priebežne kontrolujú a denne zálohujú. Možnosťou je priebežne preposielať získané údaje na externý server, príp. zasielať denný štatistický prehľad o spracovaných údajoch.

 • V.

  Reporting

  Záverečný reporting a vyhodnotenie

  Reporting

  Záverečné vyhodnotenie je vymedzené prvotným cieľom prieskumu. Môže dosahovať rôzny stupeň náročnosti - od jednoduchého vyhodnotenia až po komplexné prečistenie a normalizáciu údajov, príp. vypracovanie graficky elegantných záverečných správ.

  Súčasťou reportu je dodanie dát na trvalom nosiči (napr. CD/DVD). Závery hodnotiacej správy musia byť v budúcnosti overiteľné a reprodukovateľné.


Synet.sk

Profesionálna tvorba webových aplikácií a riešení na mieru. Konzultačné služby.

Demo

Kontakt


https://synet.sk