SYNET PRICE COMPARATOR

- riešenie pre vývoj online porovnávacích portálov a cenových kalkulátorov s nízkymi nákladmi na údržbu -

Prejsť na DEMO

10+ rokov skúseností

Synet Price Comparator vychádza z viac ako 10-ročných skúseností s vývojom porovnávacích portálov. Je nadstavbou wizard frameworku.


Benefity

 • prehľadný a responsívny dizajn
 • komplexné UX elementy
 • interaktivita
 • klientské aj serverové validácie
 • asynchrónne výpočty cien
 • linky pre nahratie porovnaní
 • developerské nástroje
 • integrácia s aplikáciami
 • automatické štatistiky
 • porovnanie kvality alebo ceny
 • podpora pre theming
 • REST API layer
 • jazyková lokalizácia
 • zdieľané funkcionality

Postavený na moderných technológiách

Synet Price Comparator využíva všetky možnosti moderného a robustného PHP frameworku a najnovších webových technológií.

Nízke nároky na zdroje

Pri vývoji bol kladený dôraz na minimálne nároky na zdroje a I/O operácie. To je zárukou rýchleho spracovania odpovedí a pozitívneho užívateľského zážitku.

Efektívny business model

Synet Price Comparator je škálovateľná a flexibilná aplikácia s nízkymi nákladmi na dlhodobú údržbu a vhodný kandidát pre efektívny business model.


Architektúra  aplikácie

Dizajn aplikácie Synet Price Comparator podporuje modulárnosť wizardov ako aj zdieľanie spoločných funkcií. Izolácia a flexibilita súčasne.

Užívateľský komfort

Prehľadnosť, interaktivita, rýchlosť odozvy a responsivita sú kľúčové pre vytvorenie pozitívnej užívateľskej skúsenosti. Tá garantuje, že užívateľ sa v budúcnosti vráti.

Zdieľané funkcionality

Pre efektívny vývoj sú často využívané funkcie zdieľané medzi jednotlivými wizardmi - napr. odoslanie porovnania na email alebo vytvorenie linky pre nahratie porovnania.

Aplikácie tretích strán

Podporované je napojenie aplikácie na externé dátové zdroje pre príjem ako aj odoslanie dát - CRM, eshop, intranetové aplikácie apod.

Integrované developerské IDE nástroje

Implementované sú základné nástroje pre komfortný vývoj aplikácie - napr. CLI generácia atribútov (type hinting) alebo generátory kódu (wizard skeleton).

Asynchrónne cenové kalkulácie

Popri offline výpočtoch umožňuje porovnávač aj získanie cien v reálnom čase z externých serverov (webservices) a ich vloženie do zobrazených výsledkov porovnania.

Partnerské integrácie

Price Comparator je možné vložiť na akýchkoľvek partnerských stránkach prostredníctvom iFrame. Pre náročnejšie integrácie možno využiť rozhranie REST API.

Automatická navigácia a branching

Navigácia medzi krokmi wizardu automaticky ošetruje zadané údaje, ukladá ich a rozhoduje o presune na ďalší krok (pathway branching).

Lokalizácia a podpora ICU

Porovnávač umožňuje plnohodnotnú lokalizáciu do ľubovoľného jazyka vrátane regionálneho formátovania - času, dátumu, číselné formáty, názvy štátov apod.


Mám otázku

Synet.sk

Profesionálna tvorba webových aplikácií a riešení na mieru. Konzultačné služby.

Demo

Kontakt


https://synet.sk