SYNET WIZARD FRAMEWORK

- aplikačný framework pre vývoj webových aplikácií -

Aplikačný framework

Implementuje do webových aplikácií business logiku pre manipuláciu sekvenčne dependentných dátových štruktúr.

Workflow proces

Wizard framework implementuje základný workflow pre rýchly vývoj nadstavbovej a rozšíriteľnej časti aplikácie.

Robustný a rozšíriteľný engine

Wizard engine integruje výhody moderného PHP frameworku. Je rozšíriteľný o nové funkcie bez straty výkonu.

Prezentačná vrstva

Oddelenie vizuálnej prezentácie dát umožňuje získanie výstupu v ľubovoľnej forme - napr. JSON, HTML, XML apod.

DRY & KISS princíp

Napísaný s dôrazom na jednoduchosť a prehľadnosť s cieľom minimalizovať náklady na údržbu aplikácie.


Cyklus wizardu

Validácia

Validácia na strane klienta ako aj servera garantuje, že sa ukladajú len korektné údaje a pôsobí interaktívne.

Synchronizácia dát

Údaje sa ukladajú na serveri - pre opätovné použitie, resp. užívateľ ich už nemusí znovu vypĺňať.

Navigácia

Logika navigácie môže dosahovať rôznu úroveň zložitosti. Základné operácie sú "Ďalej" a "Späť".

Generácia výstupu

Štandardný výstup je vo formáte HTML. Pre REST API je to JSON. Možnosť rozšírenia o ďalšie formáty.


Wizard developer

Podporované funkcie

Architektúra wizardu podporuje zdieľanie spoločných funkcií vzájomne medzi wizardami. Aplikačný wizard je potom vyvíjaný ako "tiny model" - tzn. obsahuje len business logiku špecifickú pre jeho individuálnu implementáciu.

  • lokalizácia pre ľubovoľný jazyk a regionálne nastavenia (ICU)
  • theming a skinning pre HTML výstup
  • automatická detekcia navigácie pre nasledujúci krok
  • REST API s podporou autentifikácie a generátorom dokumentácie
  • podpora pre unit testy
  • spracovanie a odoslanie prijatých údajov - integrácia s externými službami
  • logovanie chýb a spracovaných operácií
  • automatické interné štatistiky napr. pre SEO optimizáciu

Praktické aplikácie

Synet wizard framework umožňuje vývoj online aplikácií pre rôzne využitie.

Cenové porovnávače

so špecifickými funkciami - asynchrónny výpočet ceny, nastavenie parametrov porovnania, potvrdenie údajov, tlač do PDF, jedinečná linka porovnania apod.

Prejsť na demo

Tvorba testov a kvízov

pre internetové ako aj intranetové kampane. Rozšíriteľnosť o algoritmus vyhodnotenia otázky, vyhodnotenie progresu skupiny apod.


(Demo nie je k dispozícii)

Online ankety a dotazníky

Hromadný zber údajov, responsívny dizajn, offline analýza - normalizácia dát a vyhodnotenie. Možnosť umiestnenia dotazníka na stránky partnerov.

Spustiť demo

Mám otázku

Synet.sk

Profesionálna tvorba webových aplikácií a riešení na mieru. Konzultačné služby.

Demo

Kontakt


https://synet.sk