Publikované 21. 11. 2021

Generátor rodných čísel pre SR a ČR

Pre vytvorenie náhodného rodného čísla kliknite na tlačidlo "Vygenerovať rodné číslo", prípadne nastavte jeho parametre.


Kontrola správnosti rodného čísla


Zopár zaujímavostí o rodných rodných číslach

 • rodné čísla boli zavedené koncom 40-rokov 20. storočia v bývalom Československu s cieľom slúžiť ako jedinečný identifikátor fyzickej osoby
 • rodné číslo môže mať dva formáty:
  • 9-miestny tvar RRMMDD/NNN používaný do 31.12.1953, bez kontrolného čísla
  • 10-miestny tvar RRMMDD/NNNK používaný od 01.01.1954, s kontrolným číslom
 • z rodného čísla je možné určiť:
  • dátum narodenia z časti RRMMDD (RR = rok, posledné dvojčíslie, MM = mesiac, DD = deň)
  • pohlavie osoby - ženy majú ku číslici mesiaca pripočítané 50. Napr. 9051012806 je rodné číslo ženy narodenej 1. januára 1990 (január = 1. mesiac + 50 = 51). Rodné číslo muža narodeného v ten istý deň by bolo napr. 9001013967.
  • kontrolné číslo - platí len pre rodné čísla pridelené po 01.01.1954. Kontrolné číslo K je posledná číslica v rodnom čísle doplnená tak, aby zvyšok po delení celého rodného čísla číslom 11 bol nula (tzv. modulo 11). Určí sa ako rozdiel súčtov číslic na párnych a nepárnych pozíciách delených 11. Napríklad pre rodné číslo 8010107182 zistíme súčet číslic na párnych pozíciách (0+0+0+1+2=3) a na nepárnych pozíciách (8+1+1+7+8=25), rozdiel 25-3=22, pričom 22/11=0 a číslo je teda formáne platné. Posledné kontrolné číslo K = 2 zabezpečí delenie jedenástimi bezo zvyšku.
 • denne mohlo byť v rámci celého Československa pridelených najviac 999 čísel novorodencom. V Čechách od roku 2004 pribudla možnosť toto obmedzenie vyriešiť tak, že ak sa vyčerpal v daný deň limit 999 novorodencov, pripočítala sa k mesiacu číslica 20 (v prípade mužov) alebo 70 (v prípade ženy) a číslovanie znovu začalo od 001, 002, ...
 • na Slovensku sa rodné číslo považovalo určitý čas za citlivý osobný údaj napr. aj v rámci GDPR, avšak zákonom 18/2018 Z. z., § 78 ods. 4 bolo toto ponímanie upravené a rodné číslo sa v súčasnosti považuje za národný identifikátor, ktorý má právo zverejniť jedine dotknutá osoba.
 • do roku 1985 bolo pridelených približne 1000 rodných čísel, pre ktoré uvedené pravidlo s kontrolnou číslicou neplatí. Takýto prípad môže nastať, ak je zvyšok po delení rodného čísla rovný desať. V takom prípade sa ako kontrolná číslo použije nula, avšak rodné číslo nie je deliteľné jedenástimi bezo zvyšku. Je možné, že tieto čísla sa vyskytujú v minimálnej miera ešte aj dnes.

Súvisiace linky

Utilita - overenie rodného čísla v PHP


Máte otázku?

Synet.sk

Profesionálna tvorba webových aplikácií a riešení na mieru. Konzultačné služby.

Demo

Kontakt


https://synet.sk