Publikované 15. 9. 2019, aktualizácia 15. 11. 2019

API ORSR.SK - Parser obchodného registra

Postupujúca informatizácia spoločnosti kladie nároky na dostupnosť informačných zdrojov pre tvorcov softwarových aplikácií.

Ku základným zdrojom patria nepochybne verejne dostupné databázy obchodných firiem a spoločností, živnostníkov, verejné zoznamy dlžníkov odvodov a neplatičov daní apod.

Obchodný register SR je primárny zdroj informácií o obchodných subjektoch SR. Bol zriadený pred niekoľkými rokmi v čase, keď vývojári podnikových a účtovných systémov neboli ešte tak ďaleko, aby dokázali integrovať služby spojené s vyhľadávaním obchodných subjektov.

Dnes je situácia však iná. Dopyt po verejných spravovaných zdrojoch údajov je veľmi veľký. Vznikli spoločnosti profesionálne sa venujúce data miningu, predávajúce sofistikované údaje o spoločnostiach, analyzujúce parametre o subjektoch ako napr. bonitu alebo podlžnosti potenciálnych obchodných partnerov apod.

Bohužiaľ, obchodný register SR trochu zaostáva za svojou dobou. Neposkytnuje žiadne verejné rozhranie umožňujúce prístup ku informáciám v ORSR tvorcom softwarov - API pre web services. Neposkytuje taktiež žiadnu možnosť získať bežným komerčným spôsobom prístup ku databáze ORSR napr. zakúpením si CD/DVD s ročným poplatkom za pravidelné aktualizácie databázy.

Nakoľko pri vývoji portálu ipdf.sk som potreboval vyriešiť tento problém, napísal som parser obchodného registra SR. Umožňuje vyhľadávanie subjektov podľa IČO, názvu spoločnosti alebo priezviska a mena osoby. Výsledkom vyhľadania sú normalizované štruktúrované dáta, napr. príslušnosť ku súdu, typ osoby, či sa spoločnosť nachádza v likvidácii, adresa s rozložením do ulice, popisného čísla, PSČ a mesta apod.

Parser sa snaží zároveň ošetriť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do databázy (bežne sa vyskytujúce uvodzovky v názve spoločností), normalizovať údaje (napr. rôzne usporiadané adresy, zahraničné adresy apod.) a formátovanie pre vhodnejšie použitie vo vývojovom prostredí (napr. 10.000,- Sk zmení na 10000).

Sprístupnenie kódu - Github.com

Z dôvodu početných žiadostí od developerov bol kód ORSR API sprístupnený na githube.

Demo - vyhľadávanie v obchodnom registri SR

Vyhľadávanie v ORSR zohľadňuje diakritiku.

Výsledok hľadania:


Máte otázku?

Synet.sk

Profesionálna tvorba webových aplikácií a riešení na mieru. Konzultačné služby.

Demo

Kontakt


https://synet.sk