Publikované 1. 11. 2012

Čo bude nasledovať po vyčerpaní prírodných zdrojov Zeme?

Nedávno som v správach zachytil zaujímavú správu - kapacita Zemegule postačuje uživiť maximálne 50 miliárd ľudí. Dávali to práve niekoľko dní pred narodením 7-miliardového novorodenca. Keď som si spomenul, že ešte počas mojich štúdií na strednej škole nás bolo necelých 5 miliárd (1987), mierne ma zamrazilo. A tak som si to dal do grafu - a tu je výsledok:
Krivka dopytu ľudstva po zdrojoch a pokles prírodných zdrojov
Obr. 1 - Znázornenie závislosti medzi počtom ľudí a dostatkom prírodných zdrojov na Zemeguli

Zopár záverov vyplývajúcich z grafu:

  • ľudstvo dokáže dlhodobo existovať LEN ak dokáže kontrolovať populačnú explóziu. Opatrenia na zamedzenie nekontrolovanej populačnej explózie aké zaviedla čínska vláda sa môžu časom týkať aj nás:-(
  • či sa nám to páči, alebo nie, naša Zemeguľa má konštantné množstvo zdrojov. Železnej rudy ani vody nepribúda, máme k dispozícii len to, čo máme. Zemeguľa je uzatvorená sústava, mení sa len forma hmoty, nie jej objem.
  • nech počítam ako počítam, (kvadratickou extrapoláciou) sa dostávam k výsledku, že 50 miliárd ľudí bude mať Zemeguľa niekedy okolo roku 2030 - 2040. Už len dve generácie, keď sa dostaneme k bodu X (X = eXitus). Mali by sme upozorniť našich drahých potomkov na to, do akej blamáže sa môžu dostať.
  • dosiahnutie bodu X (X-Spot) je zlyhaním. Po ňom môže nasledovať obdobie, keď okrajové skupiny ľudstva stratia možnosť využívať vyčerpané prírodné zdroje. Kritickou otázkou zostáva - ako sa zachová človek v tejto situácii? Začne kradnúť, migrovať - bude konať mierovou cestou, alebo násilnou? Bohužiaľ, história sa prikláňa skôr ku násilnej ceste - pri zlyhaní distribúcie môže snaha o nahradenie zdrojov viesť pravdepodobne ku značným sociálnym nepokojom, resp. vojnám.
  • znie to veľmi zle, ale vojny alebo prírodné katastrofy v konečnom dôsledku znižujú populáciu ľudstva. Existuje vari nejaký neobjavený zákon, ktorý kontroluje to, čo ľudia možno nedokážu? Je vojna prirodzený sociálno prírodný jav? To by bol teda iný prúser...

Prečítajte si oficiálne prognózy a vedeckejšie názory:

Máte otázku?

Synet.sk

Profesionálna tvorba webových aplikácií a riešení na mieru. Konzultačné služby.

Demo

Kontakt


https://synet.sk