Publikované 30. 12. 2023

Vzorec úspechu

Ale áno, existuje. Dokonca sa dá matematicky aplikovať na veľké i čiastkové ciele. Vymyslel som ho jedného príliš včasného rána, keď sa mozog nechcel vypnúť a predošlý večer som zjedol plný tanier fazule. Tu je:

U = ( IQ x EQ x TQ x RES x FOCUS x LUCK ) ^ time
Úspech je funkciou inteligencie, empatie, talentu, schopnosti sústrediť úsilie a disponibilných zdrojov. A kúska šťastia v čase :-)

IQ - inteligencia
Je zrejmé, že prirodzená aj získaná inteligencia sú základným predpokladom orientovať sa v materiálnom živote, narábať s informáciami, korektne hodnotiť atď. Zistiť IQ si môže každý štandardizovaným testom.

EQ - empatia, alebo aj emocionálna inteligencia
Často podceňovaný, avšak mimoriadne dôležitý kvalitatívny ukazovateľ osobnosti, ktorý sa bohužiaľ nedá zmerať. Definuje sa napríklad ako schopnosť vychádzať s ľuďmi, schopnosť komunikovať, vytvárať a udržiavať pozitívne kontakty, súcit, pochopenie, trpezlivosť, obetavosť apod. EQ koreluje s finančným a kariérnym úspechom, často významnejšie než IQ. Nepriamo môžeme EQ odhadnúť napr. porovnaním počtov našich vzťahov s ľuďmi, ich kvalitou, našimi reakciami na pozitívne a negatívne správy apod. Alebo môžete vyskúšať online rýchly EQ test alebo certifikovaný EQ test.

TQ - talent
Talent je daný od prírody ako vrodené nadanie. Majú ho umelci, géniovia, kreatívni ľudia a nedá sa získať ani naučiť. Významne môže ovplyvniť kariérnu dráhu, alebo potenciál získať bohatstvo - ak to je meradlom úspechu. Taktiež sa jedná o obtiažne merateľnú veličinu, ktorú si odhadnite sami :-) Ak nemáte žiadny talent, zadajte do rovnice 1. Ak cítite, že vo vás drieme drak a súčasne talent súvisí s oblasťou, v ktorej vyhodnocujete svoj cieľ, zadajte hodnotu vyššiu ako 1 - napr. 1.05. Ak máte diplomy a ocenenia v danej oblasti, zadajte do rovnice vyššiu hodnotu, napr. 1.2. Ak ste získali Nobelovu cenu, zadajte 1.8 a ešte si môžete dovoliť aj občasnú prokrastináciu :-)

RES - zdroje (resources)
Môžeme byť super šikovní a talentovaní. Pokiaľ však nemáme k dispozícii zdroje na našu realizáciu, naše schopnosti sa nemajú ako uplatniť. Maliar aj spevák potrebujú vyštudovať školu a potrebujú štetce alebo hudobnú skupinu, občas sponzora. Fyzik alebo chemik potrebuje investovať do výskumu. Zdroje nie sú primárnou premennou, skôr aditívom znásobujúci účinok predošlých premenných. Začínajúci startupisti budú pravdepodobne do tejto premennej zadávať hodnoty nižšie ako 1. V tomto ukazovateli hodnotíme existujúce zdroje ako aj schopnosť získať zdroje - napríklad nájsť správnych ľudí na správne miesto vo firme, alebo získať úver od banky.

FOCUS - sústredenie
Ľudia s nízkou mierou sústredenia buď svoj cieľ nikdy nedosiahnu, alebo im to trvá vyčerpávajúco dlho. Typické pre prokrastinávcov (už ste počuli takéto slovo? - dokonca aj google pre neho vyhodil 0 výsledkov). Čiže típkov, ktorí nájdu 7 dôvodov, prečo to urobiť radšej zajtra, a nie dnes. Patrí sem však všeobecne schopnosť optimizovať úsilie pre dosiahnutie cieľa - napríklad zrieknutím sa nepodstatných aktivít, alebo organizovanie tímu ľudí. Focus môže byť veľmi náročný a vyčerpávajúci, môže vyžadovať veľa sebakontroly a preto ľahko nasmeruje rovnicu do deklinácie. Zadajte do rovnice 0.5 ak máte zajtra vyraziť na rodinnú stanovačku, a auto je ešte v servise.

LUCK - šťastie
Níš úspech (bohužiaľ) často ovplyvnia aj nepredvídateľné okolnosti. Zbytočne budeme strašne talentovaní, keď na rozhodujúci casting ochorieme. Alebo sa pokazí počasie, či prídu ekonomické obmedzenia. Dosaďte hodnotu nepatrne nižšiu ako 1 (napr. 0.98) ak chcete mať "rezervu na šťastie". Samozrejme, bude potrebné ju vyvážiť inou premennou. Alebo zadajte 1 pokiaľ nechcete tento faktor vôbec zohľadniť.

Time - čas
Čas znásobuje úspech a úspech je funkciou času. Čas je najväčší kúzelník, ktorého kúzlam málokto rozumie. Neplatí tu však aritmetická závislosť, ale geometrická. Ak v skorom veku investujete hoci aj nízke sumy, na starobu bohatnete geometricky. Peniaze generujú ďalšie peniaze, ktoré opäť mnohonásobne zúročíte. Generujete príjem z príjmu. Úspech v čase generuje ďalší úspech. Čas môžete dosadiť ako počet rokov (dlhodobý cieľ) alebo mesiacov (krátkodobý cieľ) - závisí v akom časovom horizonte hodnotíte.

Všetky premenné v rovnici sa zadávajú ako hodnoty normalizované ku hodnote 1 kvôli ľahšej interpretácii. Napríklad IQ 107 zadáme do rovnice ako hodnotu 1,07. Podobne odhadneme aj EQ, TQ, RES a FOCUS. Samozrejme, okrem IQ nedokážeme "relatívne objektívne" (oxymoron ) zmerať žiadnu ďalšiu premennú. Dosadzujeme preto odhadnuté hodnoty, čím vytvoríme základ subjektívnej chyby pre znehodnotenie výsledku :-) Preto ak nie ste si istí, dosaďte 1.
Výsledná hodnota je potom číslo taktiež oscilujúce okolo 1. Hodnota vyššia ako 1 je pozitívny trend úspešných ľudí. Hodnota nižšia ako 1 je deklinujúci, resp. negatívny trend - v takom prípade sa treba zamyslieť, ktorú premennú v rovnici by ste vedeli zvýšiť.

Príklad

Odhadli sme, že sme pomerne inteligentní (IQ 105), rozumieme ľuďom v našom okolí (EQ 110), nemáme žiadny výrazný talent (1), ale máme dosť peňazí (veľký dom a motorku, nejaký drobák by občas bodol - 0.95) a dosť problémov so sústredením sa kvôli tráveniu množstva času na sociálnych sieťach (0.9). Určite sa nepovažujem za smoliara (1.02). Naša rovnica úspechu na 3 roky môže potom vyzerať takto:

U = ( 1.05 x 1.1 x 1 x 0.95 x 0.9 x 1.02 ) ^ 3
U = 1.02199

Zistili sme o sebe, že sme v nepatrne pozitívnom trende. V prvom roku nič moc s mierou úspešnosti len 0.73%, ale v ďalších rokoch naša šanca na úspech sympaticky vzrastie. Pri udržaní trendu máme šancu po treťom roku na úspech už 2.2%. Bolo by fajn si trend udržať, prípadne niektorý ukazovateľ vylepšiť a po čase vzorec opäť prepočítať.

Máte otázku?

Synet.sk

Profesionálna tvorba webových aplikácií a riešení na mieru. Konzultačné služby.

Demo

Kontakt


https://synet.sk